Διεύθυνση: Εμμανουήλ Μπενάκη 5, 10564, Αθήνα
Τηλέφωνο:
Fax:
E-mail:
URL: http://www.cptpapadakisphoto.gr/

Χάρτης καταστήματος